Kullanma Kılavuzu

Teklynx Newco SAS Software License Agreement

I - SOFTWARE LICENSE

Teklynx Newco SAS (bundan böyle "Teklynx ") ya da bağlı şirketleri, aşağıdaki hükümlere göre size bu yazılımın kullanılması için özel olmayan, devrolunamayan bir lisansı ve eşlik eden belgeleri verir :

 

LİSANS VERME   -  Yazılımı

1) Teklynx lisansı için faturada gösterilen bilgisayar sayısı kadar kurulum yapıp kullanabilirsiniz, ilgili lisans burada referans olarak verilmiştir;

2) Teklynx tarafından faturada gösterilerek yetkilendirilmişse tesis içindeki ağ üzerine kullanıp aktarabilirsiniz ve

3) yalnızca yedekleme amacına yönelik olarak makinede okunur formda kopyalayabilirsiniz.

 

Sanallaştırma Teknolojileriyle birlikte Kullanım. Yazılımı lisanslı bilgisayarda doğrudan kullanmak yerine, yazılımı lisanslı bilgisayarınızdaki tek bir sanal (ya da bunun dışında emüle edilmiş) donanım sisteminde kurup çalıştırabilirsiniz.Bu özellik VM lisanslarına uygulanır.

 

 LİSANS KOŞULLARI -

A Yapmamalısın:

1. yazılımı ya da ilgili belgeleri değiştiremez, çeviremez, üzerinde tersine mühendislik işlemleri gerçekleştiremez, kaynak koda dönüştüremez, kaynak kodunu oluşturamaz, yazılım temelli türetilmiş programlar oluşturamaz ya da (yedekleme kopyası hariç) kopyalayamazsınız;

2. Teklynx'in yazılı izni olmaksızın yazılımı ya da ilgili belgelerin üzerinde haklarınızı kiralayamaz, aktaramaz ya da devredemezsiniz;

3. yazılım ve ilgili belgelerdeki her türlü tescilli bildirimi, etiketi ya da işareti kaldıramazsınız;

4. aynı anda birkaç bilgisayara lisansı kurup kullanamazsınız.

 

 B - Yazılım Aboneliği.

Yazılımınızı abonelik bazlı lisansladıysanız, yazılımı kullanma hakkınız abonelik süresiyle sınırlıdır. Aboneliğiniz uzatmak seçeneğine sahipsiniz. Aboneliğinizi uzatırsanız, uzatılan abonelik süresinin sonuna kadar yazılımınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Abonelik detayları için yazılım aktivasyon ekranlarına veya diğer ilgili belgelere bakın. Aboneliğinizin son kullanımından sonra, yazılımınızın çoğu özelliği ya da tüm yazılımınız çalışmasını sonlandırabilir.

 

 

C – Doğrulama.

Doğrulama kontrolü zaman zaman yazılım üzerinde gerçekleştirilebilir. Doğrulama işlemi yazılımın doğru şekilde lisanslandığını doğrular. Yazılım doğru şekilde lisanslanmadıysa, yazılımın fonksiyonelliğine etki edebilir ve yazılım çalışmayabilir. Örneğin, yeni bir lisans temin etmeniz ve yazılımı yeniden aktive etmeniz gerekebilir.

 

D – Bilginin aktarımı.

Yazılım lisans yönetimiyle ilgili teknik verileri Teklynx'e zaman zaman gönderebilir. Bu işlem örneğin Yazılım Aktivasyonu, Lisans Aktarımı ya da Doğrulaması sırasında görülebilir.

Teklynx bu bilgiyi yalnızca lisans haklarınızı düzenlemek için kullanır. Bu bilgiler üçüncü taraflara satılmaz ya da verilmez. YAZILIMI KULLANARAK, BU BİLGİNİN AKTARIMINI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ.

 

E – Lisans koşulları:

 

Ürün aboneliği

Yazılım Çevrim İçi Koruması 
Software Online
  • Sürekli internet bağlantısı yazılımın kullanılması için gereklidir. Dengesiz bağlantılar için endişe etmeyin, yazılım internet bağlantısı olmadan 5 güne kadar çalışabilir.

  • 7 lisans aktarımı olasıdır. Lisans aktarımı, yazılıma entegre edilmiş License Manager aracı kullanarak, lisansı bir bilgisayardan diğerine kendi isteğinizle taşımanız anlamına gelir.

  • Lisanslı bilgisayar arızalanır, kaybolur ya da çalınırsa, lisans maksimum 4 kere yeniden aktive edilebilir. 2 ya da daha fazla bilgisayar eş zamanlı lisans kullanımı Software License Agreement'in ihlalidir

  

BU SÖZLEŞMENİN ÖZELLİKLERİ -  Bu lisans satılık değildir. Tarafınızdan ödenen lisans ücretleri İşbu Sözleşmede belirtilen lisanslar ile ilgilidir. Yazılım markası ve telif hakları, ilgili belgeler ve sizin tarafınızdan alınan her türlü kopya Teklynx veya yetkili satıcılarının mülkündedir. Yazılımın ya da ilgili belgenin yetkilendirilmemiş kopyalanması ya da yukarıdaki sınırlamalara uyulmaması, bildirimde bulunmaksızın bu lisans fesih edilecektir ve yazılımı kullanma haklarınız durdurulacaktır ve diğer yasal haklarına ek olarak Telynx makul avukat masraflarını talep edebilir.

 

SINIRLI GARANTİ - Teklynx, faturanız ile belirlendiği şekliyle teslimat tarihinden sonraki doksan (90) gün içerisinde, normal kullanım kurulumu dahilinde yazılımın kendisini kullanılamaz hale getiren belirgin hatalar olmaksızın çalışacağını garanti eder. Teklynx'in tüm sorumluluğu ve bu garanti altındaki münhasır çözüm yolu (ki yazılımı Teklynx'e geri gönderme ile sizi hükümlü kılar), Teklynx'in seçimi çevresinde, hataları düzeltmeye çalışmak ya da size hatalar konusunda yardım etmek, fonksiyonel olarak eşit yazılımla bozuk yazılımı değiştirmek ya da yazılımın lisans ücretini geri ödemek ve bu Sözleşmenin fesih edilmesi olacaktır.

 

YUKARIDA BELİRTİLEN SINIRLI GARANTİ HARİCİNDE Teklynx SİZE HİÇBİR GARANTİ VERMEZ VE HER TÜRLÜ GARANTİ, İFADE, İMHA YA DA YASAYI YA DA SİZİNLE HERHANGİ BİR YOLDAN İLETİŞİMİ KABUL ETMEZ VE Teklynx HER TÜRLÜ TİCARETE ELVERİŞLİLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLULUK İLE İLGİLİ GARANTİYİ ÖZELLİKLE VERMEMEKTEDİR. Teklynx PROGRAMIN ÇALIŞMASININ KESİNTİYE UĞRAMAYACAĞINI VEYA ÇALIŞMANIN HATASIZ OLACAĞINI GARANTİ ETMEZ.

 

SORUMLULUĞU SINIRLANMASI - Teklynx BU YAZILIMIN YÜKLEMESİ SIRASINDA YA DA KAR KAYBINDA VEYA PROGRAM YA DA İLGİLİ BELGENİN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN DİĞER ÖZEL, DOLAYLI, BAĞLI YA DA İNDİREK HASARLAR GİBİ SORUMLULUK DAHİLİNDE OLDUĞU TEORİLERİ DE İÇERECEK ŞEKİLDE HİÇBİR OLAYDAKİ HERHANGİ BİR HASARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. Teklynx BU TÜRDEN HASAR OLASILIĞINA KARŞI UYARILSA BİLE BU SINIRLAMA GEÇERLİ OLACAKTIR.

 

II - WEBSİTESİ KULLANIM KURALLARI

   

1.    Kişisel bilgiler: Verilen tüm bilgilerin gerçek ve tam olduğunu onaylarsınız. Bu bilgilerin TEKLYNX tarafından kaydedilmesini ve elektronik ortamda saklanmasını kabul edersiniz. TEKLYNX tarafınızın yazılı izni olmaksızın bu bilginin üçüncü taraflarla paylaşılmayacağını kabul eder. 

  

2.   Fesih: Fransız tüketim kodu kanunu L121-20-2'ye göre, son fesih tarihi yazılımın teslim edilmesi halinde uygulanamaz ve öyle ki bu websitesinden sipariş edilen yazılım için son fesih tarihi bulunmamaktadır.

  

3.    Teslimat: Aktivasyon anahtarınız ödemenizi tamamladıktan hemen sonra size gönderilir; lisansınızı aktive edene kadar bu anahtarı saklama yükümlülüğü size aittir. Görüntülenen lisans numarasını ve aktivasyon anahtarını yazdırmanızı önemle tavsiye ederiz. TEKLYNX ödeme ile aktivasyon arasından aktivasyon anahtarınızın kaybından sorumlu değildir.

 

4.    Ödeme yöntemi: Seçilen teklife göre borçlanılan ödeme miktarı kredi kartı kullanılarak bu amaca yönelik kullanılan güvenli websitesi arayüzü üzerinden ödenmelidir. Hileli ödeme durumunda, sizi mahkemeye verebiliriz.

 

III - Genel

Teklif geçerliliği ve süresi

www.codesoft.biz.tr üzerinden satılan ürünler yalnızca Türkiye'de bulunan kişiler ve/veya şirketler için mevcuttur.

 Uygulanacak Kanunlar: Uygun görülen Fransız kanunları ile kuralları ve yönetmelikleri bu Sözleşmenin yorumlanmasıda, uygulanmasında ve yürütülmesinde kullanılacaktır. Taraflar, işbu sözleşme ile ilgili her türlü anlaşmazlık durumunda, diğer yargı mercileri önünde Teklynx'in önleyici yasal yolları arama hakkına bakılmaksızın, Tribunal de Commerce d’Auch'un (Gers, Fransa) geçerli olacağında kesin olarak anlaşmışlardır.

 

SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ - Bu Sözleşme taraflar arasındaki tam sözleşmedir ve her türlü iletişimin ya da yazılım ve ilgili belgenin bildirimi yerine geçer. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmü geçersiz kılınırsa işbu Sözleşmenin diğer hükümleri tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.